1. Tadarus Al-Qur’an dan hafalan Juz Amma sebelum pelajaran.
  2. Pembelajaran Iqro dan Al-Qur’an secara intensif pada akhir jam pembelajaran sekolah utama untuk kelas awal (1, 2, 3).
  3. Pembiasaan sholat Dhuha & sholat Dzuhur secara berjama- ’ah.